Notice: Undefined offset: 2 in /domains/dziennik.ostroda.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Zimowe inspiracje - kilka faktów o cieple i ogrzewaniu | Dziennik regionalny i wiele więcej!

W złożach fluidyzacyjnych

nagrzewnica na przepracowany olej
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.

Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.

Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane przez płyn ciepły) oraz fazy zimnej (wnagrzewnica na przepracowany olej .