piece na olej przepracowany

Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

piece na olej przepracowany
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródłem energii cieplne.